עכשיו בישראל

GTD הסדנה הרשמית

להצטרף למליוני מתרגלים ומיישמים בעולם

רוצה לחיות בפחות לחץ?

לפני הסדנה

אחרי הסדנה

רוצה חיים יותר פרודוקטיביים?

לפני הסדנה

אחרי הסדנה

רוצה להשיג איזון
בין חיים אישיים לעבודה?

לפני הסדנה

אחרי הסדנה

GTD

יותר הישגים יותר שליטה   פחות לחץ פחות הצפה