אז איך נראית תיבת המייל שלך?

אז איך נראית תיבת המייל שלך? גיליתי שהעולם מחולק לשני סוגי א.נשים: אלו שמתייקים מיילים ואלו ש…לא!   לא מתייקים. לא מבינים למה לתייק. שומרים